torsdag 12 augusti 2010

Socialdemokraternas självmotsägelser i skatteområdet

I den i övrigt ganska ointressanta (som mest innehöll floskler och återupprepande av gamla förslag) debattartikeln från Mona Sahlin och Thomas Östros så fanns det dock två saker värda att notera.

Det ena handlar om ett påstående om sysselsättningsutvecklingen under den senaste mandatperioden som jag ska återkomma till senare. Det andra är att ett av deras förslag motsäger den socialdemokratiska världsbilden. De föreslår nämligen sänkt arbetsgivaravgift för småföretag.

Detta är i och för sig ett av de socialdemokratiska förslag jag gillar bäst. Jag ogillar visserligen inriktningen på att göra skattesänkningar selektiva istället för generella, men även selektiva skattesänkningar är i regel och även i detta specifika fall bättre än inga skattesäkningar alls.

Men poängen här är att om den socialdemokratiska analysen att skattesänkningar inte skapar några nya jobb verkligen vore korrekt så skulle det inte finnas någon anledning att föreslå detta i ett jobbpaket. Och om de istället för att rättfärdiga förslaget erkänner att sänkt skatt på arbete skapar jobb så faller kritiken mot regeringens skattesänkningar på arbete.

I vilket fall som helst så är detta ytterligare ett exempel på de många självmotsägelserna i den socialdemokratiska världsbilden.