onsdag 11 augusti 2010

TT vilseleder om Israel-igen

Ett bra exempel på hur vinklade svenska medier och dess informationskälla TT är mot Israel är "nyheten" att Israel skulle "förstöra muslimska gravar". Men som Erik Svansbo påpekar så är det inte frågan om några riktiga gravar, utan det är enbart gravstenar utan några underliggande lik som den muslimer i Jerusalem rest i syfte att endera lura till sig mer mark (eller lura lättlurade västerlänningar som TT-redaktionen).

Denna händelse är i sig knappast så viktigt, men det illustrerar som sagt hur missvisande rapporteringen om Israel i svensk media.