söndag 1 augusti 2010

Folkpartiets frihetsfientliga skolpolitik sätter Sverige i internationell skamvrå

Som en uppföljning på föregående post så kan en del utländska artiklar om ämnet rekommenderas.

En artikel i Washington Times, som jag fann, via hemundervisningsbloggen, berättar om hur "Sweden's Liberal Party" [Med vilket verkligen inte avses [Klassiskt] Liberala Partiet (Som nog är det enda parti som konsekvent motsätter sig detta övergrepp), utan Folkpartiet], genomdrivit en lag som arrogant påstår att de offentliga skolorna bedriver en innehållsrik och objektiv utbildning varpå ingen kan efterfråga något annat. Attityden att myndigheter alltid vet bäst vad medborgarna ska ha är förstås så långt ifrån liberalism som någon attityd kan vara, men för Jan Björklunds "liberala" Folkparti (som givits rätten inom alliansen att styra skolfrågor) så tycks Björklunds kontrollbehov och fördomar väga högre än både vetenskapliga resultat och liberala principer. Artikeln konstaterar sedan att hemundervisande familjer nu i de flesta fall lär välja att endera emigrera eller stämma den svenska staten i Europadomstolen.

Den amerikanska lobbyorganisationen för hemundervisning, Home School Legal Defense Association har också en utförlig analys av de nya frihetsfientliga svenska skollagarna.