fredag 6 augusti 2010

Den irrationella burqadebatten

Jan Björklund föreslog nyligen att burqor ska förbjudas i skolor, något som väckt stor upprördhet från vissa. Då burqor eller för den delen niqabs knappt förekommer alls i Sverige så framstår detta som ett ganska oviktigt ämne, men eftersom den tar en så stor del av debatten bör vissa saker noteras.

Det mest grundläggande som bör noteras är att i vissa sammanhang exempelvis skolor, så är det enda rimliga att inte tillåta burqor. Med en burqa så går det överhuvudtaget inte att identifiera vilken person vi har att göra med, och i de sammanhang där identifiering av specifika personer krävs är det därför inte bara rimligt utan nödvändigt att förbjuda burqor.

Det har naturligtvis inget att göra med att de sägs vara muslimska då för det första det inte är klart att Islam ens kräver det (de flesta muslimska kvinnor har vanliga slöjor där det går att se ansiktet och därmed identifiera personen) och sen dessutom att ja även andra former av total maskering (som "rånarluvor" och masker) inte bör tillåtas i dessa sammanhang.

I de sammanhang där identifiering av individer krävs, som i skolor, vid de flesta arbetsplatser, i passkontroller, köp av varor med åldersgränser, eller betalkortstransaktioner där leg krävs så kan ingen klädsel som döljer en persons identitet accepteras. Det gäller naturligtvis så väl burqas/niqabs, "rånarluvor" och masker.

Det innebär inte att det bör vara förbjudet rent allmänt sett att vistas ute med den typen av klädsel, men om en situation uppstår där identifiering krävs så bör såväl bärare av burqas som "rånarluvor" vara beredda att ta av dessa.

Jag bör i och för sig betona att jag delar Fria Moderata Studentförbundets syn att skolor själv bör besluta om detta, men ingen skolinstitution som ens är i närheten av att vara rationell lär vilja tillåta elever att dölja sin identitet genom exempelvis burqor.

En annan besynnerlig sak med debatten är att Björklund kritiseras för att vilja "fiska i grumliga vatten" och locka till sig väljare som annars skulle röstat på Sverigedemokraterna. Det är lätt att förstå varför Sverigedemokrater är upprörda över det (de oroar sig med rätta för att förlora väjare på grund av det), men varför ska personer som ogillar SD vara emot det? Det finns trots allt vad vi än tycker om det många väljare som har dessa åsikter, och om de nu kan lockas över med ett förslag som i sig är rimligt (se ovan för diskussionen om det) så är det väl något som alla motståndare till SD bör applådera? Hade det verkligen varit bättre om dessa väljare röstat på SD snarare än Fp? Så länge inte förslagen för att locka över väljare är orimliga, så bör väl allt som inte gillar applådera trick för att locka över väljare från SD?