söndag 29 augusti 2010

Dåliga röstningsalternativ

Idag är det 3 veckor kvar innan valet. Frågan är då hur ska då personer med en marknadsliberal eller klassiskt liberal (eller vad man nu vill kalla det) ideologi rösta? Det finns enligt min mening två acceptabla alternativ: endera rösta på något av de borgerliga partierna i alliansen eller rösta på [Klassiskt] Liberala Partiet.

Jag kommer återkomma till avvägningen mellan dessa båda alternativ i en senare post i god tid innan valet, men nu ska jag först diskutera olika andra alternativ och sedan i nästa post diskutera vilket alliansparti är bäst.

Ett alternativ som jag hört är att inte rösta alls, eller "röstskolka". Då det är osannolikt (fast inte omöjligt) att en enskild röst kommer att förändra mandatfördelningen är det i och för sig rationellt att göra det om det kräver omfattande personliga uppoffringar, exempelvis om röstning skulle stå i konflikt med ett viktigt personligt ärende eller vara förenat med höga resekostnader. Däremot är det *inte* rationellt som en medveten politisk handling.

Trots allt kan folk ha vilka motiv som helst för att inte rösta. Det kan vara att de är politiskt okunniga och apatiska/ointresserade, det kan vara att de hade rationella skäl i form av höga kostnader eller det kan vara att de ser systemet som riggat till förmån för diverse konspirationsteorier av kollektivistiskt slag som den nazistiska fantasin om "ZOG" eller den kommunistiska fantasin om kapitalistisk kontroll. Eller det kan vara en liberal protesthandling.

Poängen är inte att dessa motiv skulle vara likvärdiga i rationalitet eller irrationalitet (för det är de verkligen inte) utan att det budskap som förmedlas kan tolkas som vilket som, och att "röstskolk" därför inte kommer att innebära ett slag för friheten.

Ett annat populärt alternativ är Piratpartiet, något som Henrik Alexanderssons stöd för det är ett exempel på. Då Piratpartiet sägs stå konsekvent för personlig integritet så sägs det vara ett självklart val för personer som ser det som prioriterat.

Men det finns flera problem med denna syn. Dels så innebar de senare revideringarna av exempelvis FRA att man kan ifrågasätta hur allvarligt detta hot är. Sen så är det faktiskt så att [Klassiskt] Liberala Partiet har i princip samma syn, och därför borde duga lika bra eller rättare sagt bättre med tanke på nästa punkt. Och till sist är det så att Piratpartiet lovat att i utbyte mot sina hjärtefrågor rösta för allt som det block de samarbetar med föreslår. Det innebär att en röst på Piratpartiet i praktiken lär bli en röst på att implementera miljöpartiets och vänsterpartiets frihetsfientliga agenda i alla andra områden.