onsdag 25 augusti 2010

Bra med sänkt restaurangmoms

Nu när det är valrörelse så kommer det i princip dagligen nya utspel och löften. De flesta från alliansen och i princip alla från de rödgröna löften har varit av tveksam eller direkt negativ karaktär, men löftet från alliansen att sänka restaurangmomsen "när statsfinanserna tillåter" (hade de inte satsat så mycket på andra och sämre löften som miljöbilspremier, "arbetsmarknadsaktiviter" och sänkt skatt på pension hade de förstås haft råd direkt och vi hade fått dessa nya arbeten direkt) är däremot positivt av skäl jag diskuterade här.

Sammanfattningsvis så kan åtgärden förväntas ha en särskilt stark effekt på sysselsättningen eftersom det är en arbetskraftsintensiv bransch och till skillnad från andra selektiva skattesänkningar kan det förväntas minska krånglet (idag har vi den absurda situationen att det är högre moms som på mat äts i en restaurang än mat som säljs på samma restaurang men äts på ett annat ställe).