söndag 1 augusti 2010

Orättfärdigt förbud mot hemundervisning

Alliansregeringen genomför för det mesta frihetsreformer, men som Maria Eriksson på SvD påpekar så genomför man också ofrihetsreformer, nu i form av förbud mot hemundervisning.

Det finns inget som helst rättfärdigande för ett sådant förbud, inte ens det gamla "barnens bästa". Faktum är att all vetenskaplig forskning visar att hemundervisade barn presterar bättre än andra.

Det innebär inte att hemundervisning vore bäst för alla, eller ens de flesta barn, då inte alla föräldrar ärlika motiverade att ta sig an uppgiften att undervisa sina egna barn och eftersom att kostnaden för föräldrar att avstå från förvärvsarbete utanfrån hemmet och istället hemundervisa är väldigt hög. Men för de föräldrar som är motiverade och har ekonomisk möjlighet så är faktiskt hemundervisning ett bättre alternativ än kommunala skolor, så det är därför helt fel att förbjuda det.

Se även hemundervisningsbloggen i frågan.