onsdag 18 augusti 2010

Den orättfärdiga "löntagarskatten"

De rödgröna och pensionärsorganisationer (samt vissa andra exempelvis Sverigedemokraterna och tyvärr också vissa borgerliga som exempelvis Skattebetalarnas förening) brukar ofta uttala att det skulle vara "orättfärdigt" att inte pensionärerna fått ta del av jobbskatteavdraget något som sägs innebära att lön och pension beskattas olika trots att pension sägs vara "uppskjuten lön". Ofta brukar det heta att det införts en "pensionärsskatt" eller "åldersskatt".

Detta är dock en felaktig syn av minst 3 skäl:

1)Pensionärer gynnas visst av jobbskatteavdraget då det leder till högre sysselsättning vilket i sin tur bidrar till att höja pensionerna.

2) Pension är inte "uppskjuten lön", utan kan i minst lika hög grad ses som kapitalinkomst och försäkringsinkomst av skäl som jag förklarade här.

3) Som jag uppmärksammat flera gånger tidigare är det på grund av den "allmänna löneavgiften" så att pensionärer inte betalar mer i skatt än löntagare. Nu presenteras idag på DN debatt siffror som mer specifikt anayserar hur hög den "allmänna löneavgiften" är relativt jobbskatteavdraget, och det visar sig då att den faktiskt är högre. En löntagare som tjänar 14 000 kronor i månaden betalar 300 kronor mer i "allmän löneavgift" än denne tjänar på jobbskatteavdraget, vilket innebär att en löntagare som tjänar 14 000 kronor i månaden betalar 300 kronor mer i skatt än en pensionär som tjänar 14 000 kronor i månaden.

Intäkterna från "den allmänna löneavgiften" är också 21 miljarder högre än "kostnaden" för jobbskatteavdraget. Hur man än räknar är alltså beskattningen av lön klart högre än beskattningen av pensioner.

Om man verkligen anser det vara en viktig princip att likställa beskattningen av lön och pension så bör alltså avstå från att sänka skatten på pension eller åtminstonde sänka skatterna klart mer för löntagarna genom endera fler steg i jobbskatteavdraget eller genom att sänka "den allmänna löneavgiften".

Borgerliga politiker borde påpeka det faktum att löntagare betalar högre skatt än pensionärer istället för att huka och låta socialdemokraterna och andra oemotsagt i debatter och i andra forum sprida myten att löntagare har lägre skatt än pensionärer ( något som i och för sig inte hade varit fel om det varit sant då det ger bättre tillväxteffekt).

Istället så har de beklämmande nog trots problemen med fortsatt stort utanförskap reserverat det lilla utrymme för skattesänkningar som finns till pensionärer trots att det inte kommer skapa några nya jobb, något som däremot sänkt skatt på arbete hade gjort.