tisdag 31 augusti 2010

Rödgröna förespråkar höjt vårdnadsbidrag för de flesta

De rödgröna presenterade sitt valmanifest idag i förhoppning om att vända deras kräftgång i opinionen. Det mesta var känt sedan tidigare, men det fanns en nyhet: alla som väljer den vårdnadsform de rödgröna gillar ska få höjt vårdnadsbidrag.

Nu kanske en del blir förvirrade. Är inte de rödgröna emot vårdnadsbidrag? Nej, det är de inte. De är enbart emot att de föräldrar som själva vårdar sina barn ska få ens ett lägre vårdnadsbidrag.

Som jag förklarade i posten "Vårdnadsbidrag är också vårdnadslön" så är det delvis missvisande att benämna vårdnadsbidrag som "vårdnadsbidrag". Eller rättare sagt, det är missvisande att antyda att de föräldrar som väljer den vårdnad de rödgröna är för inte får vårdnadsbidrag idag.

Den kommunala barnomsorgen (inklusive förskolorna) är kraftigt subventionerat, med så mycket som 12 500 kronor per barn och månad. Denna subvention är faktiskt inget annat än ett bidrag till barnens vårdnad under ett antal timmar under dagen, varför det måste anses vara ett vårdnadsbidrag.

Skillnaden mellan detta vårdnadsbidrag och det vårdnadsbidrag som hemmaföräldrar får är dels att hemmaföräldrarnas är avsevärt mycket lägre (och hade varit mycket lägre även om Kristdemokraterna fått igenom den höjning till 6 000 i månaden som man förespråkat) och dels att hemmaföräldrarna väljer att själva utföra det arbete som man får bidrag för, medan andra föräldrar använder bidraget för att anlita andra att utföra arbetet.

De rödgröna förespråkar nu att denna skillnad ska ökas ytterligare, något som är frihetsfientligt både för att det kräver högre skatter och minskar valfriheten bland de förmåner som vi ska få i motprestation för skatterna.