onsdag 28 april 2010

Vårdnadsbidrag är också vårdnadslön.

Kristdemokraterna föreslår då höjt vårdnadsbidrag. Detta är faktiskt, tvärtemot vad man först kan tro, inte ett så dumt förslag ur liberal synvinkel.

Dels eftersom att det innebär ökad grad av valfrihet då den nuvarande skillnaden i subventioner som hemmaföräldrar och andra får minskar, och det är i sig någonting positivt. Och tvärtemot vad man kan tro behöver det inte innebära högre utgifter. Visserligen får de som ändå skulle varit hemma ut mer, men i den grad fler väljer att vara hemma innebär det lägre utgifter för dessa då subventionerna till dem minskar (Idag får de ut cirka 12500 kronor per månad i den kommunala barnomsorgern).

Exakt vilken nettoeffekten blir är svårt att säga, men det kan mycket väl innebära lägre utgifter.

Ur marknadsliberalt perspektiv hade det förstås varit ännu bättre att utjämna skillnaden genom att minska subventionerna till kommunala dagis, men det är nog mer politiskt kontroversiellt, särskilt nu i valtider.

Samtidigt måste det noteras att Kristdemokraterna motverkar sitt eget förslag genom att kalla det för bidrag. Det är visserligen inte helt inkorrekt, men det är faktiskt lika mycket lön. De som får vårdnadsbidrag får ju det inte för att sitta hemma och titta på TV, om nu någon trodde det, utan de får det för att uttföra barnomsorgstjänster. Att det är ens egna barn förändrar inte det på minsta sätt, utan de är faktiskt lika mycket barnomsorgspersonal som de anställda på kommunala dagis.

Enda skillnaden mot vanlig barnomsorgspersonal är att det är ens egna barn man tar hand om, och att man därmed också är mottagare av subventioner/bidrag för denna tjänst. Men isåfall är alla föräldrar som sätter sina barn på kommunala dagis också mottagare av "vårdnadsbidrag". Att de valt att använda den subventionen till att köpa tjänster av andra istället för att utföra den själv förändrar ingenting. Detta illustreras förstås av att anställda på kommunala dagis mycket väl kan ha barn som de satt på kommunala dagis och då är de precis som mottagare av "vårdnadsbidrag" både köpare och säljare av tjänsten barnomsorg.