onsdag 10 mars 2010

Är pension verkligen att betrakta som uppskjuten lön?

Socialdemokraterna fortsätter med sina krokodiltårar över hur pensionärer sägs vara överbeskattade. Det hela är förstås hyckleri eftersom att pensionärer idag är lägre beskattade än under den förra socialdemokratiska regeringsperioden. Vad socialdemokraterna retar sig på är därför att löntagare enligt dem är underbeskattade. Det vågar de dock inte säga utan istället blandar dem ihop korten och låtsas tycka synd om pensionärer. Isjälva verket har pensionärerna dock tjänat på regeringens skattepolitik eftersom de dels då fått direkta skattesänkningar och dels eftersom den ökade sysselsättningen som jobbskatteavdraget inneburit höjt deras pensioner.

Märkligt nog har socialdemokraterna heller inget emot att äldre som fortfarande arbetar ska få dubbelt jobbskatteavdrag, vilket motsäger Ibrahim Baylans påstående att de inte vill att skatt ska baseras på ålder. Bortsett från att äldre arbetande får dubbelt jobbskatteavdrag så är det dock fel att säga att jobbskatteavdraget innebär olika skatt baserat på ålder. Äldre som arbetar får alltså också jobbskatteavdrag (som sagt till och med dubbelt sådant) medan däremot yngre och medelålders som får inkomst från kapital, från sjukpenning, förtidspension, a-kassa eller föräldrapenning inte får jobbskatteavdrag. Istället innebär det att skatten är olika baserat på hur en inkomst uppnås.

Baylans artikel innehåller ett flertal olika felaktigheter, men den kanske viktigaste är den myt som sossarna samt olika pensionärsorganisationer och till och med även Skattebetalarnas förening spridit-nämligen att pension bör betraktas som uppskjuten lön.

Myten kan verka trovärdig vid första anblick-baseras inte pensionen på pengar som man frivilligt eller obligatoriskt lagt undan? Jam delvis är det så för de flesta. Men så är det dock inte för alla, exempelvis dem som får garantipension och relaterade bidrag. För dem är pension faktiskt bidrag.

För de flesta är dock pension delvis baserat på de pengar man la undan som yrkesverksam. Men bara delvis.Trots allt lägger man inte undan kontanter som placeras i ett stort valv som man sedan kan hämta ut så att pensionen man får ut är exakt lika stor som inbetalningarna till pensionssystemet. Utan det investeras av AP-fonderna, de fondbolag facken väljer för tjänstepensionen eller vad gäller premiepension och frivilligt pensionssparande av fonder man väljer själv i olika värdepapper. Den slutliga pension man senare får är då en funktion dels av hur mycket man la undan och dels avkastningen på detta sparande. Pension är då alltså minst lika mycket kapitalinkomst som "uppskjuten lön".

Frågan kompliceras även av att den sammanlagda summan man får ut varierar baserat på hur länge man lever. Det är ju inte så att arvingarna till folk som dör före de går i pension får ut nuvärdet av de investerade pensionsinbetalningarna, eller så att folk som lever bortom en ålder då de förbrukat nuvärdet inte får pension efter det. Pension är alltså också delvis en obligatorisk försäkring.

Man kan måhända ifrågasätta varför försäkrings- och kapitalinkomst ska beskattas annorlunda, men så har det varit väldigt länge (olika former av kapitalinkomst beskattas för övrigt också annorlunda, då exempelvis aktieägare dubbelbeskattas via först bolagsskatten och sedan via skatten på utdelningar och reavinster).

Och till skillnad från en sänkning av beskattningen av frivilligt sparande bidrar sänkt skatt på pensioner knappast till högre sparande, dels eftersom större delen är obligatoriskt och dels eftersom ingen kan lita på att skattesänkningar som genomförs nu verkligen är kvar när man ska gå i pension några decennier senare . Just av den anledningen är sänkt skatt för pensionärer, till skillnad från sänkt skatt på arbete eller sänkt skatt på frivilligt sparande, inte något som nämnvärt ökar vare sig sysselsättningen eller den ekonomiska tillväxten.