lördag 6 februari 2010

Sänkt restaurangmoms skulle skapa jobb och minska krångel

Jag är allmänt sett skeptisk till selektiva, riktade skattesänkningar och föredrar istället generella skattesänkningar. Men det finns en selektiv sänkning som jag tycker borde göras-nämligen restaurangmomsen.

För det första så skulle nämligen skapa många jobb då branschen är arbetskraftsintensiv.

Och för det andra gäller här inte den vanliga invändningen att det skulle skapa gränsdragningsproblem och ökad krångel. Momsen är redan differentierad, med 25% som huvudsats men 12% eller 6% för vissa varor så gränsdragningsproblemen finns redan nu. För restauranger skulle förmodligen också krånglet minska eftersom vi idag har det lätt absurda förhållandet att om du köper mat på en restaurang och äter den där då gäller 25% moms, men om du köper samma mat på samma restaurang och tar med den hem då gäller 12% moms (för att då anses det vara inköp av mat, och inte restaurangtjänst). Om restaurangmomsen sänktes till 12% så skulle restaurangerna slippa hantera 2 olika momssatser och krånglet skulle därmed minska för dem.