onsdag 30 december 2009

Sundare ekonomiska teorier är alternativet

Kerstin Hallsten, ny chef på konjunkturinstitutet, är irriterad över att folk kritiserar nationalekonomiska modeller för att de inte kunde förutsäga (eller var förenliga med) finanskrisen, och frågar retoriskt vad alternativet är.

Frågan var som sagt retorisk, men faktum är att det finns faktiskt bra alternativ. Ett alternativ vore nämligen att utgå ifrån sundare teorier, som den österrikiska skolans, som lyckades förutspå och var förenliga med finanskrisen.

Att hon sedan inte lärt sig något alls av det hela visas av att hon nu förnekar att en bubbla är på gång trots hög penningmängdstillväxt och kraftigt ökad utlåning specifikt till bostadssektorn och att hon hursomhelst inte tror att penningpolitik bör användas för att förhindra sådant. Hon låter med andra ord exakt som Alan Greenspan och Ben Bernanke lät när de skapade den amerikanska bostadsbubblan.