söndag 20 december 2009

Höjer högre löner verkligen efterfrågan?

LO kräver i den kommande avtalsrörelsen 2,6% i lönehöjningar och ett minimum på 620 kronor i månaden. Även om jag antar att det senare enbart ska gälla heltidsarbetande så innebär det att de lägst avlönade ska få ännu större procentuella ökningar, vilket innebär att arbetskraftskostnaderna skulle öka avsevärt mer för arbetsgivarna.

Det låter förstås trevligt med lönehöjningar och att lågavlönade ska få särskilt stora ökningar, men problemet är att avtalen inte kommer att garantera att någon kommer att få dessa ökningar. Vad det garanterar är att de inte kan välja att få behålla sina jobb eller gå från arbetslöshet till arbete för lägre än detta.

Resultatet av LO:s krav är att fler kommer att bli arbetslösa-särskilt då personer i låglöneyrken. Precis som för alla andra varor och tjänster så är lösningen på¨att utbudet på arbetskraft är större än efterfrågan att priset sänka-eller åtminstonde inte att det höjs. Precis som för alla andra varor och tjänster så innebär ett högre pris på arbetskraft (lön) att efterfrågan minskas-vilket som sagt innebär högre arbetslöshet.

Ett motargument från LO är att ökningen av arbetslösheten inte beror på för höga löner utan på minskad efterfrågan på varor och tjänster. Och visst har efterfrågan på varor och tjänster minskat som ett resultat av finanskrisen och visst har det givet den lönenivå som råder orsakat högre arbetslöshet. Men hade lönerna kunnat sänkas så hade ingen ökning av arbetslösheten behövt ske.

Ett relaterat motargument från LO är att det behövs högre löner för att höja efterfrågan på varor och tjänster och att denna efterfrågeökning skulle minska arbetslösheten. Men det argumentet håller inte eftersom att det som är inkomst för en person är kostnad för en annan. Och även om högre löner höjer efterfrågan från de arbetare som får behålla sina arbeten så minskar de högre kostnaderna efterfrågan från företagen (dessutom minskar efterfrågan från de arbetare som blir arbetslösa).

Och som jag förklarat ett antal gånger, det som drivit nedgången i ekonomin har inte varit fallande konsumtion, utan den faktor som drivit nedgången har varit företagens minskade efterfrågan på investeringsvaror (och arbetskraft) . För att få igång den igen behövs att företagens köpkraft ökar och att deras incitament att anställa och investera förstärks. Och att åtminstonde avstå från ytterligare löneökningar är ett av de sätt som detta skulle kunna åstadkommas. Lägre arbetsgivaravgifter och/eller bolagsskatt skulle också åstadkomma det, men det är inget LO kan styra över och knappast heller något LO verkar förespråka heller.