onsdag 16 december 2009

Kostar vinster i vård och skolan skattebetalarna pengar?

Vänsterpartiet och många socialdemokrater kräver som bekant att privata företag inom skattefinansierade sektorer ska stoppas eftersom det sägs ske på bekostnad på verksamheterna och vinstutdelningsbelopp ställs på typiskt okunnigt socialistiskt sätt mot olika satsningar.

Det finns två saker att säga om detta. För det första så är ju hyckleriet enormt. Det finns ju trots allt andra som gör vinster på att sälja saker till offentligfinansierade verksamheter. Läkemedelsbolag, bokförlag, byggföretag och så vidare. Har socialdemokraterna tänkt att stoppa såna inköp och ha som princip att enbart köpa från ickevinstdrivande läkemedelsföretag och byggföretag? För att då inte tala om personalen. Tänk vilka kvalitetshöjande åtgärder som skulle kunna finansieras med deras löner!

Detta faller naturligtvis på sin egen väldigt uppenbara orinlighet då ytterst få skulle vilja arbeta i den offentliga sektorn och då man då inte skulle få tag på exempelvis läkemedel eller någon som bygger byggnader. Men denna princip gäller även för de vinstdrivande skolorna eller hemtjänsten. De finns för att eleverna/de gamla tycker de är bättre eller för att kostnaden för kommunen "trots" vinsten är lägre. Ingen vinst hade inneburit att de inte funnits vilket skulle innebära lägre kvalitet och/eller högre kostnader.

För det andra grundar sig utspelet på en oförståelse av sund ekonomisk teori. Oavsett vem (staten/landsting/kommuner, ideella organisationer, vinstdrivande företag) som driver en verksamhet finns det en kapitalkostnad för de investeringar som görs. Den utgör en del av den bokföringsmässiga vinst som de vinstdrivande företagen gör. Men även ickevinstdrivande organisationer har denna "vinst". Där kallas det bara "räntekostnad" i bokföringen. Den "vinsten" går det inte att avskaffa, oavsett hur mycket Carin Jämtin hade önskat det.

Den andra delen av vinsten utgörs av det man skulle kunna kalla entreprenörsmässig vinst, det som företagen gör genom att använda resurserna på ett effektivare sätt än andra och därmed locka andra att anlita dem. Men den vinsten kan de bara få om de erbjuder kunderna större värde än andra företag, genom högre kvalitet och/eller lägre priser. Att avskaffa den del av vinsterna är förvisso möjligt, men inte utan att det kostar skattebetalarna ännu mer eller att de offentligfinansierade tjänsterna blir sämre.