lördag 12 december 2009

Kommersialism gynnar fattiga

Thomas Gür har ett bra försvar för kommersialism i allmänhet och mer specifikt vad gäller julen. Han påpekar bland annat att de antikommersialister som beklagar fattigdomen i tredje världen missar att en kommersiell jul här gynnar de fattiga som därmed kan sälja mer till oss.