måndag 7 december 2009

Liberalare bostadsmarknad ger fler bostäder

Fastighetsekonomiprofessor Stellan Lundström intervjuas idag i SvD och kommer med flera synpunkter på hur bostadsmarknaden ska fungera bättre. De flesta av hans förslag är bra, särskilt då friare hyressättning och slopad reavinstskatt vid fastighetsförsäljning. Friare hyressättning ökar incitamentet att bygga nya hyresrätter i områden där efterfrågan är hög och slopad reavinstskatt gör att folk inte stannar kvar i sina gamla villor bara för att undvika skatt, vilket gör det lättare för nya husköpare att få hus till lägre pris.

Slopad avdragsrätt för bolåneräntor kan också vara bra, men detta bör kopplas till sänkt eller slopad snarare än höjd fastighetsskatt.