tisdag 29 december 2009

Myten om den svaga konsumtionen

(Ny "repris", från 27 oktober.)

En myt som spridits av vissa analytiker, inklusive Aftonbladets Katrine Kielos (som menade att "otryggheten" skapad av jobbpolitiken orsakat den bristande konsumtionen)och märkligt (eftersom det motverkar deras sak) nog också ekonomer på Svenskt Näringsliv, är att orsaken till att Sverige har haft än större nedgång i ekonomin än genomsnittet för EU är att konsumtionen skulle ha fallit särskilt mycket. Men även om konsumtionen fallit något mer än genomsnittet för EU så är faktiskt skillnaden mindre mot genomsnittet än för totala BNP. Medan BNP föll med 1,2 procentenheter mer i Sverige än genomsnittet för EU så föll konsumtionen bara med 0.5 procentenheter mer.

Då Sverige ökade den offentliga konsumtionen något mer än genomsnittet så föll den privata sektorns produktion ännu mer i förhållande till genomsnittet än vad BNP-siffran ger vid hand.

Det som istället fallit särskilt mycket är näringslivets investeringar-såväl de fasta investeringarna (som föll med hela 4,7 procentenheter mer än genomsnittet) som lagerinvesteringarna.

Detta avspeglar sig också i statistiken över bankernas utlåning. De trender jag beskrivit tidigare har blivit ännu tydligare. Utlåningen till hushållen har stigit med 8,2% i året till september, en höjning av ökningstakten från 8,0%.

Däremot föll ökningstakten av lån till ickefinansiella företag från 2,9% till -0,6%. Företagen minskar alltså sin skuldsättning, medan hushållen inte bara fortsätter öka sina skulder utan ökar skuldsättningen i allt snabbare takt.

Detta tyder på att medan konsumtionen stärktes under tredje kvartalet så minskar investeringarna fortsatt kraftigt. För att få igång investeringsviljan, och därmed också hela ekonomin, så borde man dels sänka beskattningen av företag, i form av arbetsgivaravgifter och bolagsskatt och vidare borde facken avstå från centrala lönehöjningar. Tyvärr så ser inget av detta ut att bli verklighet, vilket innebär att återhämtningen lär bli betydligt svagare än vad den skulle behöva bli.