torsdag 31 december 2009

Stefan Ingves bäddar för ny svensk kris

"Den som inget lär sig av historien är dömd att återupprepa den" sägs det. Att döma av både konjunkturinstitutets nya chefs uttalanden igår och Stefan Ingves uttalanden idag då har mycket riktigt inte det svenska ekonomiska etablissemanget inte lärt sig något alls av fastighetsbubblan i USA-vilket är varför vi får uppleva en liknande kris i Sverige.

Ingves säger sig vilja hålla låg ränta för att "nå inflationsmålet" (som redan överskridits) och "stödja den ekonomiska återhämtningen". Men exakt hur skulle en låg ränta kunna bidra till inflation och ekonomisk återhämtning? Det sker genom kreditexpansion samt i mindre grad minskat sparande. Men samtidigt säger sig Ingves vilja förhindra dem av kreditexpansion orsakade kriserna. Det hela går inte ihop.

Senare när det gäller krisförebyggande åtgärder talar han om krav på ökad kapitalbuffert och likvida tillgångar hos bankerna. Dessa åtgärder är för all del inte helt oberättigade, men i grunden meningslösa så länge den nuvarande penningpolitiska linjen bevaras. Anledningen till det är att om det leder till minskad vilja eller förmåga att låna ut från bankernas sida, då kommer Riksbanken för att uppnå den kreditexpansion som krävs för att nå inflationsmålet att hålla räntorna lägre, vilket kommer att stärka bankernas vilja och förmåga att låna ut mer, något som i sin tur kommer att eliminera effekten av de nya reglerna.

Det enda som kan förhindra en ny kris är alltså en omprövning av den penningpolitiska doktrinen.