tisdag 29 december 2009

Den lånefinansierade konsumtionsboomen fortsätter

De trender jag beskrev i förra inlägget förstärktes ytterligare i November:

-Ökningen i detaljhandelns försäljning steg ytterligare, till 5,8% i ojusterade tal och 3,6% justerat för kalenderfaktorer och prisökningar.

-Penningmängdstillväxten sjönk visserligen till 9,5% från 10,8%, men oktobersiffran var uppreviderad från 9,8% och 9,5% är fortfarande mycket högt.

-Ökningstakten i utlåningen till hushållen steg ytterligare, till 9,0%, att jämföra med 8,6% i oktober och 8,2% i september. Det är framförallt bostadslånen som ökar. Samtidigt tilltog minskningstakten i utlåningen till företagen till -3,5% från -1,7% i oktober och -0,6% i november.

Detta tyder på att tudelningen i svensk ekonomi, med stigande offentlig och privat konsumtion, och fallande investeringar, förstärks ytterligare.

Medialänkar i ämnet: SVD, DN
Statistiska källor: SCB1, SCB2