torsdag 10 december 2009

Goda och dåliga politiska nyheter

Den goda nyheten är att Johnny Munkhammar i provvalet kom på en plats som troligen ger honom riksdagsplats. Visserligen var resultatet som han själv konstaterade sämre än väntat, men det är ändå tillräckligt bra för att han ska få riksdagsplats utan att bli inkryssad. Som han konstaterade så kom han på 17:e plats i Stockholms län där moderaterna har 17 ledamöter. Dessutom så är situationen bättre än vad Johnny själv framställer det då det är så att i valet 2010 ser moderaterna ut att få ännu bättre resultat i valet 2010 än valet 2006. I SCB:s partisympatiundersökning fick moderaterna hela 45,2% i valkretsen Stockholms län, en ökning från 38,4% i valet 2006, vilket skulle ge M 19 till 20 platser där.

Dock är Johnny Munkhammars riksdagsplats inte helt klart. Dels kan nomineringskomitten ge honom en sämre plats än placeringen i provvalet. Och dels kan förstås moderaterna i valet få ett klart sämre resultat än i SCB:s undersökning.

Den dåliga nyheten var att i nämnda partisympatiundersökning går det betydligt sämre för moderaterna och alliansen i landet som helhet än i Stockholms län, och de rödgröna skulle få egen majoritet i riksdagen samtidigt som SD kom in. I landet som helhet så är det med andra ord en betydlig tillbakagång för alliansen till förmån för både de rödgröna och SD (samt i mindre grad även Piratpartiet).

Medialänkar i ämnet: SVD1, SVD2, DN1, DN2, DN3

Statistiska källor: SCB, Valmyndigheten