lördag 9 april 2011

Om Sannfinländarna

Söndag nästa vecka, den 17:e april, är det riksdagsval i Finland. Även om opinionsmätningarna ger lite olika besked om exakt hur stor denna framgång lär bli så tyder de alla på att det parti som kallas för Sannfinländarna på svenska lär bli de stora vinnarna. 

I DN kallas partiet för "högerpopulister" men i själva verket så står man långt till vänster. Och då menar jag inte bara att de står till vänster om andra partier som brukar kallas "högerpopulister" som Fremskrittspartiet i Norge, utan faktiskt även till vänster om mittfåran i finsk politik då de profilerar sig på krav på "ökad välfärd" som ska finansieras huvudsakligen med stora skattehöjningar framförallt för höginkomsttagare. Man lägger sig därmed i princip även till vänster om Sverigedemokraterna.

Även om osakliga vänsterjournalister buntar ihop partierna så är de alltså väldigt olika. Fremskrittspartiet ligger långt till höger om mitten medan Sverigedemokraterna ligger något till vänster om mitten och Sannfinländarna långt till vänster om mitten


På tal om Sverigedemokraterna så vore det intressant att veta deras hållning till Sannfinländarna. SD har ju hyllat Dansk folkeparti samtidigt som man tagit avstånd från Fremskrittspartiet, omdömen som i båda fallen möts med identiska omdömen om SD från dessa båda partier, så det är inte så att de har någon princip mot att kommentera partier i andra länder.

Sannfinländarna tycks ha som princip att Finland ska vara så finskt som möjligt, något de inte bara tolkar som att de ska vara emot invandring och EU, utan även att svenskan ska avskaffas som officiellt språk i Finland, ett krav som oroar den svenskspråkiga minoriteten i Finland. 

Så frågan är då vad som är viktigast för Sverigedemokraterna: att vara pronationalistiska och prosvenska?

Uppdatering:  Den senaste frågan besvarades här, och svaret på frågan är att SD väljer att vara antisvenska. De verkar inte heller ha några invändningar mot Sannfinländarnas vänsterradikala ekonomiska politik.