onsdag 27 april 2011

Sysselsättningsgraden har stärkts mer än totalsiffran antyder

Mellan första kvartalet 2006 och första kvartalet 2011 ökade sysselsättningen i Sverige med 247 000 personer, eller 5,7%. Kritiker på vänsterkanten menar att det är en missvisande jämförelse då befolkningen också ökat. Befolkningen i åldersgruppen 15-74 har också ökat med 5,3% under denna period, så ökningen av sysselsättningsgraden har till synes varit förhållandevis blygsam, från 64,3% till 64,6%.

Denna totalsiffra är dock missvisande eftersom den bortser från att befolkningsstrukturen förändras. Andelen som är 15-24 och 65-74 har ökat betydligt, medan andelen som är 25-64 minskat betydligt. Samtidigt var sysselsättningsgraden som högst just i åldersgruppen 25-64 medan den var betydligt lägre bland de som är 15-24 och ännu lägre i gruppen 65-74. Det innebär att befolkningen i allt högre grad består av personer med låg förvärvsfrekvens, vilket kommer att dra ner den totala andelen. Av samma skäl som vi helt exkluderar barn yngre än 15 och äldre än 75 så måste man ta hänsyn till andelen som är 15-24 och 65-74 inom 15-74 gruppen.

Gör vi det så ser vi att det skett en betydande höjning av sysselsättningsgraden inom alla grupper. I gruppen 15-24 steg sysselsättningsgraden från 34,3% första kvartalet 2006 till 36,9% första kvartalet 2010, i gruppen 25-64 ökade sysselsättningsgraden från 80,2% till 81,9% och i gruppen 65-74 steg sysselsättningsgraden från 9,4% till 12%.

Slutsatsen av det är att arbetsmarknaden har förbättrats klart mer än siffran för den totala andelen antyder. Slutsatsen av det är i sin tur att regeringens jobbpolitik med sänkta skatter i allmänhet och i synnerhet för personer yngre än 26 och äldre än 65, har varit framgångsrik och ökat sysselsättningen för alla, särskilt då för de grupper vars beskattning sänkts mest.