lördag 13 november 2010

Skillnaden mellan Fremskrittspartiet och Sverigedemokraterna

Ofta i debatten och nyheterna i Sverige och på andra håll så jämställs ofta Fremskrittspartiet i Norge med Sverigedemokraterna. Det är dock grovt felaktigt av flera skäl.

Även om vi lämnar partiernas ursprung (SD kom från rasistiska grupper, medan FrP kom från en skatteproteströrelse) åt sidan så finns det två avgörande skillnader. För det första så är Fremskrittspartiet det mest marknadsliberala partiet (åtminstone av dem som är med i Stortinget) i Norge i de flesta sakfrågor.

Endast om man har en märklig besatthet av invandringsfrågan (som vissa på båda sidor har) som den helt avgörande frågan när det gäller att bedöma partier så kan man jämställa dessa partier.

För det andra så är de inte ens lika i invandringspolitiken. Fremskrittspartiet vill ha en restriktiv invandringspolitik, men de ser till skillnad från SD inte invandringen som roten till allt ont (och som alla övriga frågor kan reduceras till), utan vill helt enkelt begränsa den i syfte att begränsa statens utgifter på asylinvandringsmottagande. Och att vilja minska statliga utgifter är ett marknadsliberalt synsätt.

Förvisso har nog en del av dess väljare och förmodligen även en del av dess politiker mer dunkla baktankar, men andra har det inte och det är inte den officiella linjen.

Att SD och FrP är väldigt olika bekräftas också av SD:s Björn Söder som efter att ha diskuterat SD:s samarbete med Dansk Folkeparti (som har liknande rötter som FrP, men som nu är betydligt mer likt SD) förklarar avsaknaden av samarbete med FrP så här:

"De står väldigt långt från oss, jag ser det som ett ultraliberalistiskt parti."