tisdag 12 april 2011

Bra, men det skulle kunna bli bättre

Regeringen utlovar nu 4 olika skattesänkningar för nästa  år:

-Ett femte jobbskatteavdrag
-Sänkt restaurangmoms.
-Sänkt skatt på pensioner.
-Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt.

Alla är positiva av det ickeekonomiska skälet att de ökar friheten.

Vad gäller de nationalekonomiska effekterna så gynnar sänkt restaurangmoms  sysselsättningen mest, men delvis på bekostnad av sänkt produktivitet i statistisk bemärkelse (då det blir fler lågproduktiva sysselsatta). Ett femte jobbskatteavdrag har en liknande effekt men både den sysselsättningshöjande och produktivitetssänkande effekten är svagare. Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt har i princip ingen effekt på sysselsättningen, men bidrar till att höja produktiviteten. Sänkt skatt på pensioner har i princip ingen effekt på vare sig sysselsättning eller produktivitet.

Det hela är därför en god nyhet då den sammanlagda effekten av förslagen är att öka den ekonomiska friheten och höja sysselsättningen.

Dock är inte förslagen de bästa som man kunde valt. Förutom restaurangmomsen så är sänkningar som tidigare mest utbudsinriktade. Mer effektivt för att öka sysselsättning och tillväxt hade varit förslag för att höja efterfrågan på arbetskraft, det vill säga sänkta arbetsgivaravgifter och bolagsskatt, vilket regeringen borde ha prioriterat.