måndag 11 april 2011

Facken själva ansvariga för höga a-kasseavgifter

Ett antal LO-förbund klagar över att deras medlemmar betalar högre a-kasse avgifter än många akademikerförbunds som ett resultat av att arbetslösheten är högre i deras branscher och hävdar att det utgör en orättvis extrabeskattning av deras medlemmar.

Men fackförbunden är ju faktiskt själva orsaken till att arbetslösheten är högre i deras branscher då de drivit igenom allt för höga lönekrav. För dem att klaga över detta är som ett företag att klaga över att försäljningen faller efter det att man höjt priserna.

Kraven på att alla ska betala lika avgifter är i praktiken ett krav på att i ännu högre grad än idag befria facken från de ekonomiska konsekvenserna av deras allt för höga lönekrav. Att tvinga de som arbetar i andra branscher att betala mycket mer skatt och avgifter än de får ut i ersättning så att dessa fack ska få ut mer i ersättning än de betalar i skatt och avgifter vore att orättvist extrabeskatta dessa och minska försäkringsmässigheten i a-kassan. Det vanliga i privata försäkringar är att riskgrupper betalar mer och så ska det vara här också.

Facken hävdar för övrigt i artikeln också att a-kassan idag inte är subventionerad utan tvärtom överfinansierad, men det är ett felaktigt påstående. Den så kallade "arbetsmarknadsavgiften" är en skatt som andra som bara existerar skiljd från andra skatter i en nationalekonomiskt meningslös bokföringsavseende.