söndag 3 april 2011

Svensk media mörkar om Goldstones avbön

Trots att Israel under Gazakriget årsskiftet 2008-09 ansträngde sig mer än något annat krigförande land för att undvika civila offer hos fiendesidan och till och med ofta avstod från chanser att eliminera Hamasledningen för att undvika civila offer, så kom Israel av dess fiender att anklagas för att ha inriktat sig på att attackera civila, en anklagelse lika absurd som att anklaga en anorektiker för att äta för mycket.

Detta förtal mot Israel formaliserades i en rapport av den sydafrikanska domaren Richard Goldstone, som visserligen också kritiserade Hamas agerande under kriget, men vars huvudbudskap var att Israel begick övergrepp mot civila palestinier.

Rapporten kom senare att bli formellt understödd i FN:s generalförsamling med röstsiffran 114-18, där förutom naturligtvis Israel bland annat  USA, Kanada och Australien samt ett mindre antal europeiska länder som Holland, Italien, Tjeckien och Polen röstade emot medan Sverige och de flesta andra europeiska länder lade ner sina röster medan nästan alla u-länder röstade för att uttala sitt stöd för det.

Nu har dock intressant nog Richard Goldstone själv kommit att ta avstånd från sin egen rapport och sagt att om han visste vad han nu vet hade rapporten sett mycket annorlunda ut. Mer specifikt så säger han att hans anklagelser mot Israel var felaktiga.  Visserligen försöker han hävda att Israel var ansvarig för denna felaktiga anklagelse då de inte enligt honom samarbetade tillräckligt mycket, men slutsatsen är ändå att Israel under kriget inte begick några övergrepp mot befolkningen i Gaza.

Vad säger då svenska medier om Goldstones avbön från hans i svenska medier uppmärksammade förtal av Israel?

Inget, nada, nichts, nothing, en total media blackout såvitt jag kan se. Det torde illustrera med all önskvärd tydlighet frånvaron av objektivitet i svenska journalisters bevakning av Israel.

UPPDATERING: Sanna Rayman pekaren svensk nyhetsartikel i ämnet som faktiskt finns. Dock är denna som Rayman påpekar väldigt vinklad.