söndag 10 april 2011

Gaza visar varför Israel inte bör lämna Västbanken

Lågintensivt krig har återigen utbrutit mellan Israel och Hamasregimen i Gazaremsan. Hamas och andra palestinska grupper med Hamas tillåtelse har intensifierat sina raketangrepp mot israeliska städer nära Gaza. En del har skjutits ner med det nya "Iron Dome" raketförsvarssystem som börjat användas men inte alla. Och vid ett tillfälle så anföll Hamas en skolbuss med barn med en antitankmissil.

I grunden är situationen med den jihadistiska Hamasregimen i kontroll över Gaza ohållbar och kommer förmodligen till slut avkräva att Israel invaderar Gaza för att utplåna Hamasregimen, men Israel tvekar av de förståeliga skälen att det skulle innebära många soldaters död och internationellt fördömande.

Det som dock är helt klart är att situationen i Gaza illustrerar varför Israel aldrig någonsin bör dra sig tillbaka från Västbanken på motsvarande sätt som man 2005 drog sig tillbaka från Gaza.

Hamasregimens terror är förvisso ett problem för Israel nu, men inte särskilt allvarligt eller livshotande, och i och med att "Iron Dome" förbättras kan även det kvarvarande problemet förhoppningsvis elimineras, även om det inte är säkert då Hamas kan komma på något sätt att kringgå det

Men den riktigt viktiga lärdomen av Gazakatastrofen är att det vore ett ödesdigert misstag av Israel att på motsvarande sätt dra sig tillbaka från Västbanken.

Kortdistansraketer når nämligen bara från Gaza mindre samhällen som Sderot och Ashkelon, där bara en liten minoritet av israelerna bor och där de viktigaste delarna av den israeliska ekonomi är oberörd. Så, även om Ariel Sharons misstag att utrymma Gazaremsan 2005 har skadat Israel så är det en överkomlig skada

Skulle Israel på grund av intensiv utländsk press och/eller val av dåliga ledare dra sig tillbaka från Västbanken skulle dock ett dödligt hot mot Israel uppstå. Från Västbanken är det nämligen bara noll meter från Jerusalem (inklusive Västra Jerusalem), 3 kilometer från Ben-Gurion-flygplatsen och bara några kilometer från de yttre delarna av Tel Aviv och andra städer lämngs den tätbefolkade kustremsan.

Detta utbildande videoklipp (kom ihåg när ni ser den att 1 mile motsvarar 1,6 kilometer, vilket exempelvis innebär att 9 miles ungefär motsvarar 15 kilometer) beskriver på ett bra sätt varför ingen sann israelvän medveten om de fakta som föreligger kan förespråka ett israeliskt tillbakadragande från Västbanken, inte ens i utbyte mott ett "fredsavtal" från Fatah/PLO.

Kom nämligen ihåg att även om Fatah mot förmodan verkligen skulle ärligt vilja hedra sin del av ett fredsavtal där Israel drar sig  tillbaka så finns det inget som hindrar Hamas från att ta kontroll av området på motsvarande sätt som man tog över Gaza. Och då skulle Hamas som framgår av videon illustrerar kunna skada Israel på ett mycket allvarligt sätt.

Till detta kommer de många andra skäl till varför israelisk kontroll är bättre, som att Israel i högre grad står för individuella rättigheter.