tisdag 5 april 2011

Lite perspektiv på Vattenfallsskandalen

Miljöpartiet och andra inom vänstern har gjort en stor sak över höga avgångsvederlag i ett tyskt dotterbolag till statligt ägda Vattenfall. Förvisso så verkar det som att vissa aspekter av ärendet har hanterats på ett inkompetent sätt, varför de ansvariga på något sätt bör bestraffas (helst då genom att bytas ut mot mer kompetenta personer).


Men en viktigare poäng är att Miljöpartiet vilseleder när de försöker hävda att detta har en signifikant effekt på elräkningen. Vattenfalls totala omsättning var i fjol 214 miljarder. Avgångsvederlagens sammanlagda summa var 110 miljoner. Även om vi belastar hela avgångsvederlaget på ett år så innebär det att det bara utgjorde 0,05% av elräkningen*.

Betydligt större effekt är att Miljöpartiet och andra environmentalister genom att begränsa användningen av billiga energikällor som kolkraft, kärnkraft och vattenkraft bidragit till att begränsa utbudet så katastrofalt. Det har höjt elpriset tusentals gånger mer än överdrivna avgångsvederlag i tyska dotterbolag. Dessutom är det en permanent årlig kostnad medan detta bara bara var en engångskostnad*.

*=Rent strikt är detta dessutom inte en kostnad som belastar elkonsumenterna i sig av skäl jag förklarade här angående chefsersättningar rent allmänt sett. Då Vattenkraft är statligt ägd belastar det dock skattebetalarna.