onsdag 20 april 2011

Hur många fler räntehöjningar klarar ekonomin?

Som väntat höjde då Riksbanken räntan igen idag igen samtidigt som man säger att man lär höja många fler gånger under det kommande året, trots att det inte finns något i statistiken som motiverar det.

-Penningmängdstillväxten har redan fallit till -0,6%.
-Kronan har det senaste året stärkts med 13% mot dollarn, 6% mot euron och 7% mot pundet.
-Konsumentprisinflationen exklusive räntehöjningarna ligger på endast 1,5%, lägre än ifjol och näst lägst i EU och lägre än Riksbankens 2%-mål, trots den stora höjningen av bland annat bensinpriserna som Sveriges och andra länders intervention i Libyens inbördeskrig orsakat.

Riksbankens resonemang att man måste höja räntorna eftersom konsumentprisinflationen inklusive räntor är hög är minst sagt märkligt eftersom räntehöjningarna är anledningen till att den är hög och fler räntehöjningar innebär att den blir ännu högre. Riksbankens resonemang är som om någon sagt att eftersom tidigare höjningar av elementet gjort lägenheten varmare så bör man höja elementets temperatur ytterligare för att motverka att lägenheten blir varmare.

Riksbanken gjorde ett misstag när de tidigare sänkte kraftigt trots stark efterfrågan på krediter. Det innebär dock inte att det nu är rätt att höja kraftigt eftersom att nu har bolånetak och annat sänkt efterfrågan på krediter. Med tanke på att man nu höjer snabbt trots att penningmängdstillväxten redan fallit under noll så riskerar man att kraftigt försvaga den svenska ekonomin.