torsdag 7 april 2011

Bör Maud Olofsson avgå?

Det finns många som nu kräver Maud Olofssons avgång, bland annat Stockholmsriksdagsledamoten Abir al-Sahlani som centerledare, detta eftersom att partiet enligt "sin egen analys" var det som minskade mest av riksdagspartierna.

Denna "analys" är lite märklig då senast jag kollade så minskade Socialdemokraterna klart mer. Dessutom bör man komma ihåg att partiet vid 2006 års val då Maud Olofsson också var partiledare ökade man med 1,7 procentenheter, en ökning som är större än minskningen på 1,3 procentenheter i 2010 års val. Centern ökade framförallt just i al-Sahlanis valkrets Stockholms kommun, från 1,77% 2002 till 6,34% 2010.

Hade det inte varit för Maud Olofssons marknadsliberala omläggning av Centerns politik som lyft Centern så kraftigt i Stockholm (samtidigt som det kan medges att det troligen bidragit till väljarförluster i glesbygden) hade al-Sahlani aldrig blivit riksdagsledamot, så det framstår som lite otacksamt från hennes sida.


Det innebär i sig inte nödvändigtvis att det är fel att byta ut Olofsson. Men frågan är vem som ska ersätta henne och vilken är den omläggning av politiken det kan innebära. Annie Johansson skulle troligen fortsätta på samma linje att profilera partiet som det mest marknadsliberala av de nuvarande 8 riksdagspartierna, medan andra kandidater som  Anna-Karin Hatt och Lena Ek kanske skulle vilja att partiet ska dra sig åt den redan överbelagda mitten. Det senare vore olyckligt då det behövs en kraft i riksdagen och inom regeringen som kritiserar Moderaterna ur ett marknadsliberalt perspektiv.