lördag 23 april 2011

100 miljarder av skatteuttag var onödigt enligt S

Det allra bästa regeringen gjort är att de sänkt skatterna betydligt. Skattesänkningarna under alliansregeringen uppges uppgå till 100 miljarder, vilket motsvarar strax över 3% av BNP och innebär att varje vuxen (äldre än 18) svensk i genomsnitt fått cirka 13000 kronor om året i sänkt skatt.

Socialdemokraternas nya ekonomiskt politiska talesman Tommy Waidelich kritiserar skattesänkningarna med argumentet att skattesänkningarna varit störst för dem som har mest, vilket bara är sant om man tar med slopandet av förmögenhetsskatten och reformeringen av fastighetsbeskattningen (som inte egentligen ens var en skattesänkning, utan en skattereform där det löpande uttaget på dyra villor sänktes något som fullt ut finansierades av att reavinstskatten för alla höjdes). Däremot så har inkomstskatten blivit mer progressiv av jobbskatteavdraget och pensionsskattesänkningarna.

Det intressanta är att trots att han hävdar att sänkningarna varit för stora så menar Waidelich att det inte finns något behov av att höja skatterna, något han motiverar med att sänkningarna redan är gjorda.

Men även om det måhända är mer problematiskt att höja skatter än att inte sänka dem så har skattehöjningar inte tidigare varit något större problem för socialdemokraterna. Olof Palme höjde trots allt skattetrycket hela 10 procentenheter mellan 1970 och 1976, eller 1,7 procentenheter per år. Då Sveriges BNP ligger på strax över 3000 miljarder per år, motsvarar det 50 miljarder per år. Socialdemokraterna skulle alltså kunna återställa skattesänkningarna under en mandatperiod med bara hälften av Palmes skattehöjningstakt.

Så det är absolut inte så att det skulle krävas något socialdemokraterna tidigare inte visat sig beredda att göra. Genom att inte förespråka skattehöjningar medger Waidelich i praktiken att de där extra 100 miljarderna var onödiga för att klara både statsfinanserna och "välfärden".