tisdag 19 april 2011

Ålands anmärkningsvärt låga arbetslöshet

Efter framgångarna för de antisvenska vänsternationalisterna i Sannfinländarna i det finska riksdagsvalet så tar Kvällspostens politiska redaktör Peter J. Olsson upp det faktum att det kan hota grunderna för 1921 års kompromiss om Åland, där det skulle ingå i Finland men ha visst självstyre och förbli svenskspråkigt.

Såvitt jag vet har dock inte Sannfinländarna inriktat sig på Åland särskilt mycket utan snarare på svenskan i det finska fastlandet. Skulle det ändras skulle det dock kunna leda till att Åland skulle vilja bryta sig ur Finland och endera ansluta sig till Sverige eller bli självständigt.

En intressant ekonomisk aspekt av Åland är dess anmärkningsvärt låga arbetslöshet. Arbetslösheten där är bara 3,3% inklusive de som är "aktiverade" genom "sysselsättningsåtgärder".  Innan konjunkturnedgången 2008-09 låg arbetslösheten ännu lägre, på 2-2,5%.  Detta kan jämföras med de 7-8% som både Sverige och Finlands fastland  har och de 9,5% som EU som helhet har exklusive de som är "aktiverade" genom "sysselsättningsåtgärder". Av världens rika länder är det mig veterligen bara Hongkong och Singapore som ligger på liknande låga nivå som Åland.

Läsare av denna blogg som söker arbete borde därför kanske överväga att flytta till Åland.

Vad ligger då bakom den låga arbetslösheten? Ja, det vet jag faktiskt inte, jag måste studera frågan mer. Skattenivån ligger något lägre än i samtliga län på det finska fastlandet, men det är ingen stor skillnad, då kommunalskatten ligger på i genomsnitt 17,1% i Åland, att jämföra med den finska genomsnittet på 18,6% och 17,9% i Nyland (där Helsingfors ligger), det fastlandslän som har lägst skatt. Den lilla skillnaden gör att detta bara kan vara en liten delförklaring.

Att det är en isolerad ö (eller ögrupp) med liten befolkning kan knappast vara en förklaring då det inte är så att exempelvis Gotland har en lägre arbetslöshet än övriga Sverige.

Hur de än gör det så tycks de göra något rätt i alla fall, vilket är varför Åland bör sträva efter fortsatt självstyre, oavsett om det är inom Finland, Sverige eller som helt självständig stat.