måndag 7 februari 2011

VD-löner angår aktiespararna men inte LO

Såväl LO som Aktiespararnas förening kritiserar idag höga VD-löner.

Vad gäller LO så måste det konstateras att VD-löner inte angår  dem. Om vi nu antar för diskussionens skull att en VD är överbetald (och det finns nog många direktörer som faktiskt är det) på vilket sätt påverkar det LO:s medlemmar?

Inte alls, är svaret. Utrymmet  för löneökningar och frågan om företaget ska avskeda, behålla nuvarande personalantal eller nyanställa avgörs av hur lönsamma de anställda är på marginalen.  Och den frågan påverkas inte av VD-lönen.

Bara för att en VD får 10 miljoner eller vad det nu kan vara för mycket så blir det inte mindre lönsamt att anställa någon annan. Den enda anställning vars lönsamhet påverkas är direktörens anställning. Och det är i princip aldrig så att ett företag går omkull enbart på grund av ersättningen till sin VD.

De som förlorar om en VD är överbetald är istället aktieägarna (som ofta för övrigt är ännu rikare än VD:n), vilket är varför det däremot angår Aktiespararnas förening om en VD är överbetald eller ej. Det ligger i aktieägarnas intresse att inte betala en VD för mycket eftersom kostnaden för den lönen minskar företagens vinster och därmed också värdet på aktierna.

Samtidigt bör dock även Aktiespararnas förening och andra aktieägare ha i åtanke att det viktigaste inte är att minimera VD-lönen utan att maximera den duglighet som en VD har. För om vi tar ett företag med en omsättning på 10 miljarder så skulle det vara betydligt värre om VD:n tar beslut som minskar intäkterna och/eller höjer kostnaderna med någon miljard än om denne får någon miljon för mycket.

Givet att man kan få tag på en viss kompetens så bör man i och för sig försöka att inte betala för mycket. Men om man offrar kompetens för att minimera VD-lön kostnaden då är det ett fall av att snålheten bedrar visheten.