tisdag 5 oktober 2010

Miljöpartiet orsakade förmodligen den rödgröna förlusten

Valet 2010 var historiskt i den bemärkelsen att detta var det sämsta valet sedan åtminstonde 1920-talet för inte bara Socialdemokraterna utan för de rödgröna som helhet. Visserligen fick de borgerliga som helhet en högre andel i valen 1976 och 1979, men då fanns inte Sverigedemokraterna. Och visserligen fick de 3 rödgröna partierna färre mandat i valet 1991, men det berodde på att då fick Miljöpartiet bara 3,4% och blev därmed inte representerade. Den totala röstandelen för S+V+MP var dock 45,6%, högre än de 43,6% som de fick i årets val.

Vad berodde detta fiasko för de rödgröna på? Ja, det fanns nog helt klart flera bidragande orsaker, inklusive mindre lyckade utspel under valrörelsen om butlers och bröstpumpar, men det jag tror var den viktigaste orsaken var att Socialdemokraterna inte gick till val som Socialdemokraterna, utan som en del av det rödgröna samarbetet.

Anledningen till att det försvagade de rödgröna är att många mittenväljare föredrar Socialdemokraterna framför alliansen, men de gillar inte Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Vänsterpartiet är trots allt i grunden fortfarande ett kommunistiskt parti, något som avspeglas både i deras "låt dem äta bröstpumpar"-attityd i frågan om föräldraförsäkringen och i att deras egna riksdagskandidater inte respekterar en grundläggande demokratisk och liberal rättighet som yttrandefrihet samtidigt som de ger stöd till totalitära rörelser som FARC-gerillan i Colombia och Hamas. När man vet att man får sådant på köpet om man röstar på Socialdemokraterna så lär tveksamma väljare nog välja alliansen istället.

Och även Miljöpartiet skrämmer bort många socialdemokratiska väljare (förmodligen dock inte lika många som Vänsterpartiet), inte minst då industriarbetare i energiintensiva industrier som skulle förlora stort på Miljöpartiets kärnkraftsfientliga politik, och glesbygdsväljare som skulle förlora stort på bensinskattehöjningen.

Samtidigt är det svårt att klandra (eller tacka, om man som jag tycker det är bra att det går dåligt för de rödgröna) Mona Sahlin för att hon inledde detta samarbete. Miljöpartiet insisterade nämligen på att de inte skulle acceptera att de skulle fortsätta som enbart stödparti och hotade fälla en rent socialdemokratisk regering. Vänsterpartiet antydde att de skulle kunna acceptera en rent socialdemokratisk regering, om än motvilligt, men att de hellre skulle framtvinga nyval än acceptera en koalition där bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingick.

På grund av att Miljöpartiet insisterade benhårt på att ingå i regeringen så hade Mona därför knappast något annat val än att ta med dem och vänsterpartiet. Men om Miljöpartiet hade haft de rödgrönas intresse som främsta mål, då hade de accepterat att Socialdemokraterna kunnat fortsätta som minoritetsregering.

Tvärtemot vad de flesta tror så kan det därför ha varit Maria Wetterstrand, snarare än Mona Sahlin, som oavsiktligt sänkte de rödgröna.