torsdag 7 oktober 2010

Vänsterns orwellianska tänkande om Israel

Vänstern upprörs nu av att en fransk senator från det franska Gröna partiet åtalas för uppmuntran till diskriminering och antisemitism genom att uppmana till. Som liberal yttrandefrihetsanhängare gillar jag i och för sig inte den typen av lagar, men det kan inte råda något tvivel om att senatorn är skyldig till just uppmuntran till diskriminering och antisemitism.

Hon motiverar nämligen sin bojkottkampanj med att vissa israeliska produkter kan vara helt eller delvis gjorda i Västbanken eller Golanhöjderna. Om vi nu bortser från att hon inte har några belägg för att just dessa produkter skulle vara tillverkade där, så kan vi fråga oss vad det är som upprör henne så mycket med produkter från Västbanken eller Golanhöjderna. Bör alla som bor där bojkottas enligt henne? Nej, det tvivlar jag på särskilt då som den typen av partier brukar kräva att europeiska stater ska ge bistånd till den palestinska myndigheten.

Det som upprör är istället att det är judiska invandrare i Västbanken och Golanhöjderna som kan ha gjort det. Kauft nicht bei juden, som den palestinska sakens främsta förkämpar i första halvan av 1940-talet skulle ha uttryckt det. Ett solklart fall av uppmaning till etnisk diskriminering av judar, med andra ord.

När hon för övrigt anklagar Israel för att vara en apartheidstat så gör hon sig skyldig till en rent orwelliansk förvrängning av sanningen. Israels befolkning består till 20% av araber och dessa har lika mycket rättigheter som judar (faktum är att kristna och muslimska araber om något har större rättigheter, eftersom militärtjänstgöring är frivillig för dem medan obligatorisk för judar och drusiska araber).

Som kontrast så finns det inga judar i de områden som kontrolleras av Hamas eller Fatah, och till och med den "moderate" Fatahledaren Mahmoud Abbas har sagt att inte en enda jude ska få finnas i en palestinsk stat. Det är inte Israel som ägnar sig åt apartheidpolitik, med andra ord.