söndag 31 oktober 2010

Jared Diamond har fel om klimatets roll

Efter att nyligen berömt två av Per Gudmundsons ledare (se här och här) ska jag nu vara delvis kritisk mot en, nämligen en där han positivt omnämner Jared Diamonds teori att Afrikas fattigdom beror på att det finns i tropikerna och att folk där attackeras av skadeinsekter typ malariamyggan.

Skadeinsekter är naturligtvis inte bra för ett samhälle, men det går ju att vidta åtgärder för att skydda sig mot dem. Och de skador de åstadkommer är heller inte avgörande för ett samhälles utveckling. Att vara beläget kring tropikerna är därför heller inget hinder för ekonomisk utveckling. Singapore ligger just vid ekvatorn och malariamyggan finns i det området, men det har inte hindrat Singapore från att bli en av världens rikaste länder.

Singapore enorma rikedom jämfört med afrikanska länder och för den delen även jämfört med näraliggande länder som Indonesien och Filippinerna, och i mindre grad även Malaysia och Thailand, visar att klimatfaktorn är obetydlig. Eller jämför Israel med Jordanien, som båda har ett torrt landskap med få naturtillgångar. Israels per capita inkomst är ungefär 8 gånger högre, trots att Israel till skillnad från Jordanien är utsatt för sanktioner från övriga länder i regionen.

Det som avgör är dels naturligtvis hur klok den ekonomiska politiken är, huruvida man har naturtillgångar samt vilken kultur man har. Israel och Singapore har relativt rationella kulturer och har haft relativt vettig ekonomisk politik, vilket skiljer dem från exempelvis Jordanien och de flesta afrikanska länder.