tisdag 19 oktober 2010

Lafferkurvan i Indien

Från ett reportage om skattepolitiken i snabbväxande Indien:

"På Indiens inkomstskattemyndighet, som ligger under finansdepartementet, är talesmannen Shishir Jha ändå positiv till utvecklingen. Han pekar på att antalet som betalar skatt faktiskt har tredubblats de senaste 15 åren. 1996, när Indiens ekonomiska reformer just hade påbörjats, var antalet skattebetalare bara 11 miljoner. Då var skatterna mycket höga, ett arv från den socialistiska finanspolitiken. På 1970-talet kunde högavlönade komma upp i skattesatser på 97 procent, vilket onekligen dämpade betalningsvilligheten. Nu löper skattsatserna från 10 procent till ett tak på 30 procent.

– Vår nya strategi är att sänka skatterna så att fler vill vara med och betala."


Strategin är alltså att öka intäkterna genom att sänka skattesatserna. Det kan faktiskt fungera i Indien där så få betalar skatt idag, men det fungerar nog inte för de flesta skatter i Sverige. Dock finns mekanismen i modifierad form även i Sverige. Skatteförändringar som påverkar beteende, inklusive skatt på arbete, skatt på kapital (särskilt då bolagsskatt) och punktskatter på exempelvis alkohol och tobak kommer att påverka skattebasen -sänkta skattesatser ger större bas, höjda ger mindre- och därför kommer skattesänkningar åtminstonde delvis vara självfinansierade medan skattehöjningar kommer att ge mindre än beräknade intäkter.