fredag 8 oktober 2010

Socialistiska förutsägelser om apoteket bevisade felaktiga

Innan apoteksmonopolet slopades så sa Socialdemokraternas talesperson i frågan så här:

"Läkemedelspriserna kommer bli högre än idag och vinsterna tar bolagen hem."

Nu kan vi läsa att det som faktiskt hänt är att priserna sjunkit. Detta samtidigt som naturligtvis tillgängligheten ökat dramatiskt.

Förutom att det visar att slopandet av apoteksmonopolet var bra så är detta ytterligare ett exempel på att man aldrig ska lita på vad Socialdemokraterna säger.