onsdag 20 oktober 2010

Socialdemokraterna strider för mer svenska pengar till EU

Socialdemokratiska EU-parlamentarikern Göran Färm argumenterar för att Sverige bör betala mer pengar till EU, något som den Moderata EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark argumenterar emot.

Vi får verkligen hoppas att denna strid fortsätter till 2014, då det är val både till EU-parlamentet och Riksdagen. För om den gör det då kommer Socialdemokraterna göra ännu större valförluster än i fjolårets EU-parlamentsval och årets Riksdagsval. Mer pengar till EU-byråkratin är -på goda grunder enligt mitt tycke- inte särskilt populärt i det svenska folkdjupet, inte minst då bland de som traditionellt röstar på S.

Opinionsmätningar på nätet är långtifrån vetenskapliga, men den på svd.se gav 91% nej, 6% ja till att Sverige ska ge mer pengar till EU. En riktig opinionsundersökning skulle nog ge ett liknande resultat.