söndag 3 oktober 2010

Jobbskatteavdraget-den glömda faktorn

Via den hälsosamme ekonomisten ser jag att TT nämner att sysselsättningen ökat särskilt mycket bland äldre, vilket är korrekt. Vad man missar är dock två saker. För det första så har större delen av ökningen i antalet äldre sysselsatta skett under de senaste fyra åren. Andra kvartalet 2006 var det 77 900 i åldern 65-74 som arbetade, andra kvartalet 2010 var det 109 000, en ökning på hela 40% på 4 år.

För det andra glömmer man att nämna att en av de viktigaste orsakerna till denna ökning är att äldre får ett dubbelt jobbskatteavdrag. . Oavsett vad man nu kan tycka om denna differentiering i övrigt, är det ytterligare en bekräftelse på att jobbskatteavdrag är något som ökar sysselsättningen.