torsdag 28 oktober 2010

En form av sysselsättning Borg vill främja iallafall

Gudmundson har ytterligare en bra (Jag håller visserligen inte med honom om hans antydan att alkoholförmynderi hade varit berättigat om det inte inneburit ökad smuggling, men i övrigt är den väldigt bra) ledare, den här gången om effekten av den planerade alkoholskattehöjningen. Även om Anders Borg är generellt ointresserad av att främja sysselsättning då han satt ribban för "full sysselsättning" så lågt så verkar det som han iallafall vill främja legal och illegal alkoholinförsel (och även tobaksinförsel då även tobaksskatten ska höjas). Problemet är förstås att denna verksamhet egentligen är onödig och skadlig för svensk ekonomi (däremot gynnas framförallt Tysklands ekonomi).

Några utdrag:

"Även vad som kan se ut som små ökningar, någon kronas påslag för en pilsner, ger stort utslag i gränshandeln. Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) har granskat effekterna av kronförsvagningen under finanskrisen. När kronan sjönk i värde blev det dyrare för svenskarna att köpa öl utomlands, och relativt billigare att handla här hemma. På ett år blev euron 21 procent dyrare. Då ökade Systembolagets försäljning med 7 procent, och gränshandeln minskade med 25 procent.

Nu har kronan stärkts igen. Gränshandeln har blivit 21 procent billigare jämfört med Systembolaget på ett år. Vad händer?

”Under det första halvåret 2010 ökade den tyska gränshandeln med spritdrycker med 41,4 procent jämfört med samma period året innan”, konstaterar SVL.

Ett liknande samband torde synas vid en skatteökning."