tisdag 2 november 2010

Ingen anledning att vara nöjd med arbetsmarknadsläget

När media rapporterade om arbetsförmedlingens senaste veckostatistik var rubriken att "arbetslösheten sjönk". När man granskar statistiken närmare så framgår att det är en missvisande bild.

Visserligen sjönk antalet som är registrerade hos arbetsförmedlingen som "arbetslösa" med 36490 från året innan och antalet som var registrerade som "deltidsarbetslösa" föll med 4795. Men antalet i "program med aktivitetsstöd" steg med 43026 och antalet med i varierande grad subventionerade anställningar (inklusive såväl så kallade "instegsjobb" och "nystartsjobb") steg med 20785.

Sammantaget steg alltså antalet som söker riktiga heltidsjobb med 22526 och uppgår nu till 547119. Och detta efter ett år av högkonjunktur!

Nu steg i och för sig förmodligen inte det totala utanförskapet eftersom den omdiskuterade sjukförsäkringsreformen och skärpta regler för förtidspension innebär att färre uppbär såna bidrag. Men å andra sidan, om man räknar med dem som fortfarande lever på sjukpenning eller förtidspension och om man vidare räknar med heltids- och deltidsarbetslösa som eftersom de av olika skäl (exempelvis att de är studenter eller pensionärer som skulle vilja jobba) inte är berättigade till a-kassa inte brytt sig om att officiellt registrera sig som heltids- eller deltidsarbetslösa så blir det totala antalet i utanförskap ännu värre, förmodligen en bra bit över 1 miljon, vilket då innebär ett drygt 20%-ligt totalt utanförskap.

Även om sysselsättningen nu ökar är det helt enkelt otillräckligt många nya jobb utöver det som krävs att täcka den ökning av befolkningen i arbetsför ålder som sker.

Med bakgrund av detta så är det som sagt skamligt och fullständigt ansvarslöst av regeringen och Anders Borg uppträder som att de är nöjda med situationen och därför vägrar vidta några åtgärder för att skapa nya riktiga jobb och istället bara satsa på mer amstrams (som numera går under byråkratiska eufemismer som "program med aktivitetstöd") och andra reformer som inte skapar några nya riktiga jobb.