onsdag 27 februari 2013

"Datorlicens" illustrerar hur förlegad "TV-licens"-systemet är

Många är upprörda över att Radiotjänst beslutat sig för att börja ta ut en "licens" på datorer och mobiltelefoner och liknande som man kan använda för att surfa på Internet. "DDR-fasoner" skriver vissa i kommentarerna.

En inte helt felaktig analogi, men att ta ut skatt på apparater som kan användas för att surfa på Internet är inte mer DDR-fasoner än att ta ut skatt på TV-apparater. Har man tillgång till Internet kan man nämligen se på SVT:s sändningar eftersom de läggs ut på Internet, på motsvarande sätt som man kan se SVT:s sändningar med en TV-apparat eftersom SVT sänder ut det över landet. Förvisso så använder många inte sin tillgång till Internet till att se på SVT:s program, men många använder också sin TV-apparat till annat än att se på SVT, exempelvis se på någon eller några av de många andra kanalerna, eller se på Video/DVD.  Det finns med andra ord inga skäl att enbart ta ut skatt på den ena tekniken men inte den andra, eftersom det för båda är så att de kan användas för att se på SVT och kan användas för andra syften.

Just när det gäller likheten mellan teknikerna har alltså Radiotjänst rätt i sin analys, men de har fel när de av det drar slutsatsen att man bör beskatta datorer och dylikt. Den korrekta slutsatsen är då i själva verket att hela "TV-licens"-systemet är orimligt. Det är orimligt att beskatta alla som använder Internet bara för att det ger möjlighet att gå in på en (SVT:s) hemsida av många andra och det är följaktligen  också orimligt att beskatta alla TV-apparater bara för att en möjlig användning är att se på SVT:s sändningar.

"TV-licens"-systemet är ett otidsenligt, orimligt och ekonomiskt irrationellt (kostnad på 200 miljoner) system och borde därför avskaffas så snart som möjligt. Tyvärr verkar dock regeringen vara ovillig att genomföra ett sådant självklart beslut.