fredag 1 februari 2013

Över 2 och under 10

Två symboliska gränser passerades idag. Dels så steg 10-års räntan över 2% och dels föll pundet under 10 kronor.

Att marknadsräntorna stigit är något som skett i alla länder som tidigare, när oron var som störst över sydeuropeiska euroländers skulder var som störst, hade status av säker tillflyktsort  Ränteuppgången har dock varit större i Sverige än i många andra motsvarande länder. Sverige hade länge exempelvis lägre ränta än Finland på längre löptider, men nu ligger den finländska 10-års räntan 12 räntepunkter (0,12 procentenheter) lägre än den svenska.

Samtidigt har Stockholmsbörsen stigit med hela 6% den senaste månaden. Denna kraftiga uppgång kan tyckas ironisk med tanke på att de högre obligationsräntorna gör aktier relativt mindre attraktiva, men det hela avspeglar förstås att i och med att oron minskar faller riskpremien på aktier.

Samtidigt som detta skett har euron stärkts mot de andra stora valutorna, inte minst då pundet och USA-dollarn  och allra mest dramatiskt mot japanska yenen. För bara ett drygt halvår sen kostade en euro 95 yen, nu har den stigit till 125 yen. Mot pundet har euron under det senaste halvåret stärkts med 10% och mot USA-dollarn med 12%.

En av de få valutor som euron inte stigit i värde gentemot är svenska kronan, och som ett resultat har kronan också stigit kraftigt mot pundet, USA-dollarn och yenen. I pundets fall så är fallet i värde särskilt berättigat med tanke på Storbritanniens kroniskt höga prisinflation i kombination med deras stora och växande budget-  och bytesbalansunderskott.