söndag 17 februari 2013

Ett skämt som inte längre gäller


Den senaste tiden har diskussionen blivit allt hetare om "valutakrig", alltså mer eller mindre avsiktliga försök att sänka värdet på sin valuta för att ge sin internationellt konkurrensutsatta industri fördelar på sina utländska konkurrenters (och inhemska konsumenters) bekostnad. "Valutakrig" är något som olika länder länge ägnat sig åt, men den senaste diskussionen fick fart först i samband med att Japan valde en ny premiärminister vid namn Shinzo Abe som krävt att den japanska centralbanken ska göra det den kan för att sänka värdet på den japanska valutan, yenen.

Abe har också varit framgångsrik när det gäller att underminera yenens värde. Det senaste året har yenen fallit med hela 21,1% mot kronan, 17,4% mot euron, 16% mot USA-dollarn och 14,6% mot pundet.


Jag återkommer troligen väldigt snart med en mer djupgående analys av det hela, men nu nöjer jag mig med att påminna att det finns ett gammalt skämt att "varför är det säkert att låna ut till en japan?..........Därför att de alltid betalar i-yen!", men nu är det alltså så att den som köpt japanska obligationer inte kommer att få igen alla investerade pengar..