lördag 2 februari 2013

Kronans styrka i perspektiv

Här är en sammanställning av förändringen av olika valutors värde gentemot svenska kronan det senaste året. Svenska kronan har som ni ser stigit mot alla valutor utom norska kronan, mot vilken den varit oförändrad. Euron har stigit mot alla valutor förutom de norska och svenska kronorna. Japanska yenen skiljer ut sig från andra genom sitt särskilt dramatiska värdefall.

Norska kronan: 0
Euron: -2,8%
Danska kronan: -3,2%
Schweizerfrancen: -5,5%
Kanadensiska dollarn: -6,2%
USA-dollarn: -6,4%
Brittiska pundet: -7%
Australiska dollarn: -9,1%
Yenen: -23,1%

(Källa SvD Näringsliv)

Ser man enbart på de senaste 3 månaderna så är svenska kronan upp mot alla förutom euron och danska kronan ( Danmark har i princip en fast växelkurs för sin krona mot euron, men avvikelser på några tiondels procent tillåts) , mot vilka den fallit, men bara ytterst marginellt.

Euron: +0,2%
Danska kronan: +0,1%
Norska kronan: -0,9%
Schweizerfrancen: -2,4%
Australiska dollarn: -5,2%
Kanadensiska dollarn: -5,8%
USA-dollarn: -5,8%
Brittiska pundet: -7,9%
Yenen: -18,1%