tisdag 5 februari 2013

Är guldets värde en illusion och bubbla?

Aktieanalytikern Kim Lindström argumenterar för att guld bör ses som en bubbla:


Men är guld en placering? En placering ger avkastning, till exempel ränta eller utdelning. Det går att bestämma ett värde på aktier och räntepapper, eftersom de ger upphov till ett kassaflöde. Aktierna representerar dessutom delar av ett företag, vars värde kan uppskattas. 

En guldtacka avkastar ingenting. Tvärtom förorsakar den försäkrings- och lagringskostnader. ”Avkastningen” är alltså negativ. Enda orsaken att köpa guld är att någon är dum nog att betala mera för guldet än man själv gjort.

Priset på guld övergår allt sunt förnuft. Köparna och säljarna är i dag överens om ett pris på knappt 1 700 dollar. Priset skulle lika väl kunna vara 170 dollar eller 17 000 dollar. Prissättningen är såsom värdet på en tavla. Ett konstverk kan ge sublima lustkänslor. En guldtacka har en vacker gyllene färg, men är kall och ohanterlig. Dessutom måste den döljas för nyfikna blickar.

Det är förstås sant att gulds värde huvudsakligen, men inte riktigt helt, bygger på förväntningar om dess värde som en monetär/finansiell enhet. Användningsvärdet är inte noll, men mycket lägre än gällande guldpris.

Men det Lindström helt missar är att exakt samma sak kan sägas om pengar. Pengar har inget (när det gäller elektroniska pengar) eller nästan inget (när det gäller mynt och sedlar) faktiskt användningsvärde, och deras värde bygger därför i stort sett enbart på förväntningen att andra ska se de som värdefulla. Dömer man ut guld för att dess värde huvudsakligen bygger på förväntningar att andra ska se det som värdefullt dömer man också ut pengar-och man dömer också ut alla värdepapper vars värde bygger på förväntan om att de ska generera pengar.

Samtidigt finns (idag när guld inte bygger på pengar) en skillnad mellan guld och pengar. Guld finns det bara en begränsad mängd av och dess värde kan därför inte urholkas lika enkelt som det går att urholka värdet på pengar, vars mängd centralbanker i princip kan öka hur mycket som helst. Och med dagens löjligt låga räntor och inflationsbenägna centralbanker framstår därför guld som en minst lika bra placering-för att inte säga bättre.