torsdag 21 februari 2013

Två nyheter som inte går ihop

SCB har i dagarna kommit med två nyheter: först att befolkningstillväxten steg från 67285 (cirka 0,71%) 2011 till 73038 (cirka 0,77%) under 2012.

Högre befolkningstillväxt är i grunden något positivt, men det skapar problem givet den andra nyheten, att bostadsbyggandet föll med 23% under 2012 , från redan låga 26062 till 200050. 20000 nya bostäder är ohållbart lite givet en folkökning på 73000, särskilt då med tanke på att den snabba urbaniseringen ytterligare ökar bristen i storstadsregionerna.

Man kan på kort sikt kanske fortsätta så något eller några år till genom att uthyrningen andrahand ökar och genom att yngre vuxna slutar flytta ut från sina föräldrahem och istället bor kvar till sina föräldrar tills  de blir 30-35 (eller kanske 40), men det är knappast en önskvärd utveckling och definitivt inte hållbar i längden. Endera så måste bostadsbyggandet upp kraftigt eller så kommer nettoinvandringen på ett eller annat sätt begränsas. Vilket inte nödvändigtvis behöver innebära restriktivare invandringsregler, utan kan också innebära att bostadsbristen gör att inga arbetskraftsinvandrare har möjlighet att flytta hit och att svenskar lämnar landet för att det inte finns några bostäder, och att nettoinvandringen på så sätt begränsas. Redan nu begränsas sannolikt nettoinvandringen direkt på dessa två senast nämnda sätt av bostadsbristen.

Att regeringen sitter handfallen och vägrar göra något meningsfullt för att lösa detta allvarliga problem är inget mindre än en skandal. För att få fart på dem borde man egentligen sluta tillhandahålla övernattningslägenheter åt allianspartiernas riksdagsledamöter och låta mer produktiva personer få bo där istället, fram tills dess de löser problemet.

En sån lösning kommer förstås aldrig bli verklighet, så därför så lär regeringen istället bestraffas med en högst välförtjänt valförlust. Synd bara att oppositionen inte på motsvarande sätt förtjänar att vinna valet. 
.