lördag 16 februari 2013

Har vinsternas andel relativt löneinkomsternas ökat i Sverige?

En nyligen gjord SVT-dokumentär hävdade att vinsternas andel av nationalinkomsten ökat ordentligt på bekostnad av arbetsinkomsterna. Som Danne Nordling och Tino Sanandaji påpekar finns dock skäl att betvivla denna beskrivning.